Τίτλος: Παραδοσιακός οικισμός της Χώρας

Ο παραδοσιακός οικισμός της Χώρας, με αδιάλειπτη κατοίκηση από την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο (7ος-9ος αι.) έως σήμερα, αθέατος από τη θάλασσα, χάρη στον απότομο, επιβλητικό βράχο στις υπώρειες του οποίου έχει αναπτυχθεί, σε μικρή απόσταση τόσο από το λιμάνι των Καταπόλων, στον βορρά, όσο και από τον όρμο της Αγίας Άννας, στον νότο, είναι ιστορικός διατηρητέος οικισμός, ο μοναδικός, σε ολόκληρη την Αμοργό. Το δαιδαλώδες οδικό δίκτυο, η ομόκεντρη χωροταξική διάταξη των κτηρίων που εφάπτονται μεταξύ τους, προκειμένου να προκύπτει οχυρωματική δομή, ο κεντρικός λιθόστρωτος δρόμος, οι εσωτερικές πλατείες, οι ανεμόμυλοι στη νότια υψηλή βραχοσειρά, τα πηγάδια με τους υψηλούς πετρόκτιστους περιβόλους, οι πολυάριθμες εκκλησίες, τα λατινογενή τοπωνύμια, εναρμονίζονται, διαπλέκονται και συνομιλούν, συγκροτώντας την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Χώρας και προσκαλώντας μας σε ατέρμονες περιπλανήσεις στις φιλόξενες Αμοργιανές γειτονιές της.

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Άγνωστος Δημιουργός
Ενότητα Παραδοσιακός οικισμός Αμοργού, Traditional settlement of Amorgos
Βιβλιογραφία του σημείου ενδιαφέροντος Anastassiou T., A Travelogue of Amorgos-A walker’s guide to its history and culture, Text and general layout by Anastassiou T., Prefecture of Cyclades/Cultural Department-Amorgos, Municipality-Regional Development Agency of Cyclades S.A., © 2001 ARCHIPELAGOS Cultural Corporation., Bent J.T., The Cyclades or Life among the Insular Greeks, Longmans, London, 1885., Βογιατζίδης I.K., Αμοργός-Ιστορικαί έρευναι περί της νήσου, Αθήναι, 1918., Γεωργαλλή Μ.-Χ., Χώρα Αστυπαλαίας-Χώρα Αμοργού: Συγκριτική εξέλιξη και μορφολογία, Δωδεκανησιακά Χρονικά τ. ΙΘ΄, 2005, σ. 138 κ.ε, Georgalli M.-Ch., From Rural Shelter to Chora’s Town Dwellings: Morphological Evolution of Traditional Buildings and Settlements on Amorgos, Dissertation, University of California, Los Angeles, 1996., Georgali M.-Ch., The Morphology of traditional dwellings within an insular context: Amorgos, Greece, TDSR VOL. II, 1991, σ. 49-63., Kolodny É., Premiers éléments d’une enquête à Amorgos (Cyclades), C.N.R.S., Aix-en-Provence, 1986, Μαραγκού Λ., Αμοργός Ι - Η Μινώα. Η πόλις, ο λιμήν και η μείζων περιφέρεια, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 228, Αθήνα 2002., Μαραγκού Λ., Χώρα Αμοργού-Σύντομο οδοιπορικό στον χώρο και στον χρόνο, Κυκλάδες-Σύγχρονο εικαστικό οδοιπορικό, Εκδόσεις Αέναον-Διεθνές Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, Αθήνα 1996, σ. 37-48, Μηλιαράκης Α., Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων κατά μέρος-Αμοργός μεθ' ενός γεωγραφικού πίνακος, 1η Έκδοση: Αθήναι, 1884, 2η Έκδοση, Syndicate Press, Chicago, 1928., Μπέκα Μ., Σπίτι όσον να χωρείς-Οι κατοικιές του Ασφοντυλίτη στην Αμοργό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προστασία Συντήρηση Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού-Α΄Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονικών Μνημείων, Διπλωματική Εργασία, Θεσσαλονίκη, 2012, Ross L., Inselreisen II, 1843, 43 κε. (= II. Teil, Klassiker der Archaologie, Halle a.S. 1913) 34 κε., Ross L., Reisen auf den griechischen Inseln des agaischen Meeres I, 1840, 172-181 (= Inselreisen I, Teil, Klassiker der Archaologie, Stuttgart 1912) 148-155., Tournefort Joseph Pitton de, Relation d’un Voyage du Levant, fait par ordre du Roy., Contenant l’histoire ancienne & moderne de plusieurs Isles de l’ Archipel, de Constantinople…, Vol. I, Paris, Imprimerie Royale, 1717: Amorgos, Lettre Vi, pp. 89-93, Αρχείο ΕΦΑ Κυκλάδων, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ (Τελευταία ανάκτηση για όλους τους ιστότοπους: 19/03/2021), Αμοργός-Αξιοθέατα. https://go-amorgos.gr/attractions/, Αρχιτεκτονική των Κυκλάδων. http://aegiali.gr/cyclades/, Δήμος Αμοργού. https://amorgos.gr/, Μεταλληνού Β., Το χρώμα στις Κυκλάδες.http://bitly.ws/g72K, Τόπος-Ιστορία Αμοργού. http://bitly.ws/g6Za, Τουριστικός Οδηγός Αμοργού. https://dimos.amorgos.gr/, Χώρα-Αμοργός. https://go-amorgos.gr/villages/chora-amorgos/, Χώρα της Αμοργού. http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2624
Ημερομηνία Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος (7ος-9ος αι.), Early Byzantine period (7th-9th century)
Τοποθεσία Χώρα Αμοργού, Chora of Amorgos
Γλώσσα Ελληνικά, Αγγλικα, Greek, English
URL https://amorgos.repository.gr/jsonitems/18
Κάτοχος Δικαιωμάτων Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Ephorate of Antiquities of Cyclades
Κατηγορία Περιοχές
Φωτογραφίες
Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb