Τίτλος: Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού

Η Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού στεγάζεται στη Σάλα ή Πύργο του Γαβρά, αρχοντικό των αρχών του 17ου αι., κάτω από τη Λόζα, την κεντρική πλατεία της Χώρας, πολύ κοντά στη Μητρόπολη, ένα από τα ελάχιστα αρχοντικά που διασώθηκαν από τα σαράντα πέντε, συνολικά, της Χώρας Αμοργού. Το κτήριο δωρήθηκε το 1963 από την Αμοργιανή Σόφη Γιαννακού στο Σύνδεσμο των Αμοργίνων. Η ανακατασκευή του ετοιμόρροπου και χωρίς στέγη σκελετού του κτιρίου (1972-1978), έγινε με χρηματικές δωρεές πολλών φίλων της Αμοργού, με την συμπαράσταση του Συνδέσμου των Αμοργίνων, και την προσωπική εργασία και τέχνη του φύλακα Αρχαιοτήτων και αρχιμάστορα Μανώλη Δεσποτίδη. Έτσι, διασώθηκαν αναλλοίωτα πολλά στοιχεία από την αυθεντική, αρχιτεκτονική του μορφή, όπως οι λίθινοι αρράβδωτοι κίονες, τα κιονόκρανα, τα πώρινα τόξα και τα ενεπίγραφα περίθυρα. Τα εκθέματα καλύπτουν μια ευρύτατη περίοδο, από την Ύστερη Νεολιθική έως και τους Χριστιανικούς χρόνους.

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός
Ενότητα Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού , Archaeological Collection of Amorgos
Βιβλιογραφία του σημείου ενδιαφέροντος Anastassiou T., A Travelogue of Amorgos-A walker’s guide to its history and culture, Text and general layout by Anastassiou T., Prefecture of Cyclades/Cultural Department-Amorgos, Municipality-Regional Development Agency of Cyclades S.A., © 2001 ARCHIPELAGOS Cultural Corporation., Γεωργαλλή Μ.-Χ., Χώρα Αστυπαλαίας-Χώρα Αμοργού: Συγκριτική εξέλιξη και μορφολογία, Δωδεκανησιακά Χρονικά τ. ΙΘ΄, 2005, σ. 138 κ.ε, Eberhard H., Mittelalterliche Burgen auf den Kykladen, Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν 10 (1974-1977) 501-585, εδώ σ. 556-557., Georgalli M.-Ch., From Rural Shelter to Chora’s Town Dwellings: Morphological Evolution of Traditional Buildings and Settlements on Amorgos, Dissertation, University of California, Los Angeles, 1996., Georgali M.-Ch., The Morphology of traditional dwellings within an insular context: Amorgos, Greece, TDSR VOL. II, 1991, σ. 49-63., Kolodny É., Premiers éléments d’une enquête à Amorgos (Cyclades), C.N.R.S., Aix-en-Provence, 1986, Μαραγκού Λ., Αμοργός Ι - Η Μινώα. Η πόλις, ο λιμήν και η μείζων περιφέρεια, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 228, Αθήνα 2002., Μαραγκού Λ., Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθήνα, 2000, ISBN 960-91184-1-0, Μαραγκού Λ., Χώρα Αμοργού-Σύντομο οδοιπορικό στον χώρο και στον χρόνο, Κυκλάδες-Σύγχρονο εικαστικό οδοιπορικό, Εκδόσεις Αέναον-Διεθνές Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, Αθήνα 1996, σ. 37-48, Μπέκα Μ., Σπίτι όσον να χωρείς-Οι κατοικιές του Ασφοντυλίτη στην Αμοργό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προστασία Συντήρηση Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού-Α΄Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονικών Μνημείων, Διπλωματική Εργασία, Θεσσαλονίκη, 2012, Σπηλιοπούλου Ι.-Κωτσάκης Α., Οι Πύργοι και οι οχυρωμένες κατοικίες των νησιών του Αιγαίου και της Πελοποννήσου (14ος-19ος αι.)-Μια ιστορικο-πολιτισμική προσέγγιση με έμφαση στην Περίπτωση της Νάξου, ΕΩΑ και ΕΣΠΕΡΙΑ 8, 2008-2012, http://bitly.ws/g72r, Αρχείο ΕΦΑ Κυκλάδων, Παλαιά ενημερωτική πινακίδα Αρχαιολογικού Μουσείου Αμοργού, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ (Τελευταία ανάκτηση για όλους τους ιστότοπους: 29/03/2021), Αμοργός-Αξιοθέατα. https://go-amorgos.gr/attractions/, Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού. http://bitly.ws/g72q, Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού. http://odysseus.culture.gr/h/1/gh152.jsp?obj_id=3258, Αρχαιολογικό Μουσείο. https://go-amorgos.gr/attractions/archaeological-museum/, Αρχαιολογικό Μουσείο Αμοργού. http://bitly.ws/g72o, Αρχαιολογικό Μουσείο Αμοργού. http://bitly.ws/g72m, Αρχαιολογικό Μουσείο Αμοργού. http://bitly.ws/g72k, Δήμος Αμοργού. https://amorgos.gr/, Τουριστικός Οδηγός Αμοργού. https://dimos.amorgos.gr/, Τσώνος Κ., Κεφαλά Κ., Καρβώνης Π. & Βαξεβάνης Γ., Ο Πύργος του Γαβρά, στο Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου, 2006, http://bitly.ws/g6Ws
Ημερομηνία Ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αμοργού τη δεκαετία του 1970. , Εκθέματα ευρύτατης περιόδου, από την Ύστερη Νεολιθική έως και τους Χριστιανικούς χρόνους., Establishment of the Archaeological Museum of Amorgos in the 1970s., Exhibits from a very wide period, from the Late Neolithic to the Christian times.
Τοποθεσία Χώρα Αμοργού, Κεντρικό Στενό πλησίον πλατείας Λόζας: Στεγάζεται στη Σάλα του Γαβρά, αρχοντικό της Χώρας Αμοργού., Chora of Amorgos, Central Alley near Loza square: It is housed in the Gavras Hall, a mansion of the Chora of Amorgos.
Γλώσσα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Greek, English, French, German
URL https://amorgos.repository.gr/jsonitems/22
Κάτοχος Δικαιωμάτων Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Ephorate of Antiquities of Cyclades
Κατηγορία Μουσεία
Φωτογραφίες
Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb